Zapraszamy do współpracy!

Zakończyliśmy testy instalacji pilotażowej, będącej w stanie wykorzystywać paliwa gazowe i stałe. Aktualnie poszukujemy partnera, we współpracy z którym przeprowadzone zostaną długookresowe testy instalacji.

Oferujemy współpracę w zakresie wykorzystania i rozwijania unikalnego rozwiązania pozwalającego na kogenerację ciepła i energii elektrycznej w małej skali.

Twoja firma

może zostać naszym partnerem! Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami!