Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest jednostką naukową kategorii A zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 roku. Instytut prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn, służących do konwersji energii w przepływach. Badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka. Poza badaniami podstawowymi, Instytut oferuje usługi dotyczące praktycznych problemów inżynierskich w zakresie: turbin i mikroturbin, pomp, sprzęgieł hydrokinetycznych, wentylatorów, śrub okrętowych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, projektowania, obliczeń i ekspertyz technicznych oraz konstrukcji unikatowego wyposażenia i aparatury pomiarowej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN posiada duże doświadczenie w koordynacji i realizacji prac związanych z projektami badawczymi oraz pracami rozwojowymi, w tym m.in. 3 projekty kluczowe POIG (1 koordynacja), projekt strategiczny NCBiR (kordynacja), projekty w ramach PBS, INNTECH, GEKON, PROGRAMY RAMOWE UE (w tym koordynacje).

Przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN działają również organizacje, których podstawowym celem jest transfer wyników badań do gospodarki, w tym Bałtycki Klaser Eko-Energetyczny oraz spółka IMP InTech.

ULTRATECH Sp. z o.o, Sędziszów Małopolski

Spółka ULTRATECH jest polską rodzinną firmą produkcyjną działającą od 2000 roku. Produkuje części do samolotów, śmigłowców oraz do turbin energetycznych bezpośrednio dla największych firm światowych jak również oprzyrządowanie specjalne. Obecnie firma zatrudnia 95 pracowników oraz posiada 48 obrabiarek do obróbki metalu, w tym 26 numerycznych (3-, 4- i 5-osiowych) oraz 3 maszyny pomiarowe (CMM). Oprócz obróbki Ultratech wykonuje również badania penetracyjne nieniszczące, usługowe pomiary części na posiadanych maszynach pomiarowych, montaże części oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Działalność ta jest skutecznie prowadzona dzięki dużemu doświadczeniu kadry zarządzającej oraz wysoko kwalifikowanemu personelowi technicznemu i produkcyjnemu. Bardzo ważne jest również posiadanie przez firmę wysokiej klasy maszyn obróbczych i sprzętu pomiarowego oraz odpowiednich certyfikatów jakościowych i zatwierdzeń światowych firm lotniczych. Ultratech bierze obecnie udział w 4-ch projektach badawczych współfinansowanych ze środków NCBiR o akronimach TED, ToolMach , TechLaser i UltraBlade oraz w projekcie o akronimie SAT-AM realizowanym w ramach HORIZON 2020.

TURBOSERVICE Sp. z o.o., Łódź

Spółka TURBOSERVICE została utworzona w 1991 roku jako jednostka wdrożeniowa Politechniki Łódzkiej dla komercyjnego rozwoju technologii budowy turbosprężarek. Istotnym elementem wprowadzania nowej technologii był m. in. typoszereg turbossaw dla przemysłu papierniczego (pierwsza maszyna wykonana w 1973 r., a następne w drugiej połowie lat 1980-tych) i którego jednostki TS 680A były później gruntownie zmodernizowane przez TURBOSERVICE. W zakresie prac dla przemysłu oprócz typowych zadań modernizacyjnych Spółka była zaangażowana w diagnostykę awarii turbin gazowych i pewne zadania serwisowe tych turbin. Od ponad 15 lat prowadzi również prace rozwojowe związane z programem produkcji małych elektrowni zasilanych ciepłem niskotemperaturowym (ciepło odpadowe procesów przemysłowych, ciepło geotermalne itp.). Przy zastosowaniu własnych patentów zbudowaliśmy dotychczas dwie elektrownie doświadczalne. Nasze prace prowadzimy w kooperacji zarówno z ośrodkami przemysłowymi jak i z uczelniami, w szczególności z Politechniką Łódzką i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Spółka jest też miejscem praktyk dla studentów kierunków technicznych.

Zakład Produkcji i Usług Ślusarskich Ryszard Orzeł

Zakład Produkcji i Usług Ślusarskich Ryszard Orzeł rozpoczął działalność w 1990 roku. Obecnie firma zatrudnia 17 osób. W latach 1996-2004 firma produkowała kotły na paliwo stałe o mocy 20-35 kW (320 kotłów rocznie). Kotły przeznaczone były do instalacji CO w gospodarstwach domowych. Produkowane były jako konstrukcje zasypowe dolnego spalania z pionowym wymiennikiem, a dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego paliwa osiągały wysokie sprawności. Dzięki dolnemu spalaniu umożliwiały bezproblemowe spalanie współprądowe w cyklu ciągłym (bez konieczności ciągłego rozpalania).

W roku 2004 Zakład zmienił profil produkcji na konstrukcje stalowe. Na dzień dzisiejszy Zakład jest czołowym producentem szalunków i zabezpieczeń do wykopów. Produkuje również urządzenia zabezpieczające (łapacze wozów torowych) do transportu szynowego w podziemnych zakładach wydobywczych. Poza wytwarzaniem konstrukcji wg własnych projektów Zakład świadczy usługi w zakresie obróbki mechanicznej oraz wykonywania konstrukcji stalowych, tj. elementy konstrukcji budowlanych, ramy i zbiorniki paliwa do pomp i agregatów spalinowych dla zagranicznych kontrahentów.