Kalkulator opłacalności inwestycji

Kalkulator bierze pod uwagę koszty ciepła i energii elektrycznej i porównuje je z potencjalnym wykorzystaniem instalacji Voltaeris.

Na potrzeby obliczeń zakładamy, że wymagana energia cieplna jest na takim samym poziomie, natomiast niedobór energii elektrycznej można kupić z sieci, a jej nadmiar odsprzedać, z uwzględnieniem współczynnika określającego o ile tańszy jest prąd sprzedawany od kupowanego.

Koszty pierwotne
Roczne zużycie energii elektrycznej
kWhe
Koszt kWhe
Roczny koszt energii elektrycznej
Roczne zużycie ciepła
kWht
Koszt kWht
Roczny koszt energii cieplnej
Sumaryczne koszty energii elektrycznej i ciepła
Koszty przy użyciu instalacji Voltaeris
Wartość opałowa używanego paliwa
MJ/kg
Koszt jednostkowy paliwa
zł/tona
Wymagana energia cieplna
kWht
Skojarzona energia elektryczna
kWhe
Współczynnik odsprzedaży prądu do sieci
Różnica dostępnej / wymaganej energii el.
kWhe
Zysk / strata bilansu energi elektrycznej
Zużycie paliwa
ton
Koszt paliwa
Bilans po uwzgl. sprzedaży en. el.
Roczna oszczędność
Prace nad technologią