19 kwietnia 2022

Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla IMP za projekt Voltaeris

Instytut Maszyn Przepływowych PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za rozwój zaawansowanych technologii energetycznych w ramach realizacji projektu pt.: „Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny” (VoltAeris).

PNIR2020 – Certyfikat – Instytut Maszyn Przepływowych PAN