11 maja 2022

W ostatnim czasie informacje o wynikach projektu Voltaeris  ukazały się na kilku branżowych stronach internetowych oraz na Facebooku. Mamy nadzieję, że przyczyni się do rozpowszechnienia naszych rozwiązań i znalezienia partnerów do komercjalizacji. Można je znaleźć pod poniższymi linkami: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8413234,prad-ze-slomy-i-drewna-biomasa-prof-kardas.html   https://forsal.pl/lifestyle/nauka/artykuly/8413233,prad-ze-slomy-i-drewna.html   https://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/artykuly/8413232,prad-biomasa-odnawialne-zrodla-energii.html   https://www.facebook.com/app.pola/posts/2818468821781730

29 kwietnia 2022

Pod koniec kwietnia 2022 mieliśmy przyjemność zaprezentować instalację Voltaeris przedstawicielom polskich firm zainteresowanych energetyką odnawialną i rozproszoną, Polskiej Grupy Wodorowej Sp. z o. o. oraz ZISCO sp. z o. o. Polska Grupa Wodorowa Sp. z o.o. zajmuje się realizacją wdrożeń z zakresu zielonej energii w tym zielonego wodoru. Buduje strategiczne partnerstwa na rzecz budowy rozwiązań…

19 kwietnia 2022

Instytut Maszyn Przepływowych PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za rozwój zaawansowanych technologii energetycznych w ramach realizacji projektu pt.: „Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny” (VoltAeris). PNIR2020 – Certyfikat – Instytut Maszyn Przepływowych PAN