Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny
Projekt nr POIR.04.01.04-00-014/17
Cel

Celem projektu jest opracowanie układu do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 30 kWe z wykorzystaniem biomasy lub węgla.

Konsorcjum

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk
  • ULTRATECH Sp. z o.o, Sędziszów Małopolski
  • TURBOSERVICE Sp. z o.o., Łódź
  • Zakład Produkcji i Usług Ślusarskich ORZEŁ, Imielin
Dofinansowanie

Wartość projektu: 8 499 806,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 691 200,27 zł

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Aktualności
11 maja 2022

W ostatnim czasie informacje o wynikach projektu Voltaeris  ukazały się na kilku branżowych stronach internetowych oraz na Facebooku. Mamy nadzieję, że przyczyni się do rozpowszechnienia naszych rozwiązań i znalezienia partnerów do komercjalizacji. Można je znaleźć pod poniższymi linkami: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8413234,prad-ze-slomy-i-drewna-biomasa-prof-kardas.html   https://forsal.pl/lifestyle/nauka/artykuly/8413233,prad-ze-slomy-i-drewna.html   https://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/artykuly/8413232,prad-biomasa-odnawialne-zrodla-energii.html   https://www.facebook.com/app.pola/posts/2818468821781730

29 kwietnia 2022

Pod koniec kwietnia 2022 mieliśmy przyjemność zaprezentować instalację Voltaeris przedstawicielom polskich firm zainteresowanych energetyką odnawialną i rozproszoną, Polskiej Grupy Wodorowej Sp. z o. o. oraz ZISCO sp. z o. o. Polska Grupa Wodorowa Sp. z o.o. zajmuje się realizacją wdrożeń z zakresu zielonej energii w tym zielonego wodoru. Buduje strategiczne partnerstwa na rzecz budowy rozwiązań…

19 kwietnia 2022

Instytut Maszyn Przepływowych PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Innowacyjne technologie przyszłości za rozwój zaawansowanych technologii energetycznych w ramach realizacji projektu pt.: „Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny” (VoltAeris). PNIR2020 – Certyfikat – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Partnerzy